به کلوپ انگلیسی ادنا خوش آمدید

 

placement 
آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح

با شرکت در این آزمون میتونی به راحتی به صورت رایگان سطح دانش زبان خود را محک بزنی

تعداد سوالات: 25 عدد

آزمون تعیین سطح

Duration: 1200 Sec

شروع آزمون